app nghe nhạc

SoundCloud SoundCloud 1枚目

Kho Nhạc Đa Dạng, Tương Thích Đa Thiết Bị

Bạn đang xem: app nghe nhạc

Trên 300 triệu

X

✔︎

✔︎

Miễn phí/ Trả phí (4,99 USD/ tháng)

Android 8.0 trở lên trên, iOS 14.0 trở lên trên, Sonos, Chromecast, Xbox One, Chrome 49 trở lên trên, Firefox 47 trở lên trên, Edge 18 trở lên trên, Safari 9

Donate cho tới nghệ sĩ

Smartphone, tablet, Android TV

Zalo Group Zing MP3  1枚目

Bảng Xếp Hạng Được Cập Nhật Liên Tục

-

✔︎

✔︎

-

Miễn phí/ Trả phí (49000 VNĐ/ tháng)

iOS 9.0 trở lên; Android 7 trở lên

Xem video clip, thăm dò tìm kiếm nhạc, khuyến cáo nhạc, tạo nên playlist, v.v.

Smartphone, tablet, smart TV

Videolabs

VLC Media Player

Videolabs VLC Media Player 1枚目

Nhiều Chế Độ Điều Chỉnh Tiện Lợi

-

-

✔︎

✔︎

Miễn phí

iOS 9.0 trở lên trên, Android 4.3 trở lên

Phát video clip, chính sách ngủ, v.v.

Smartphone, tablet

TuneIn Tunein Radio 1枚目

Thưởng Thức Đa Dạng Nội Dung Tiện Lợi

-

X

✔︎

✔︎

Miễn phí/ Trả phí (7,99 USD/ tháng)

Android 4.2 trở lên trên, iOS 10.3 trở lên

Nghe radio, podcast, v.v.

Smartphone, tablet, smart TV, smart speaker

Apple  Apple Music 1枚目

Nhiều Chức Năng Kết Nối quý khách Bè, Nghệ Sĩ

Trên 100 triệu

✔︎

✔︎

✔︎

Miễn phí (3 tháng)/ Trả phí (65000 VNĐ/ tháng)

Android 5.0 trở lên trên, iOS 16.2 trở lên

Chia sẻ list trừng trị, theo gót dõi đồng minh, nghe radio

Apple watch, điện thoại thông minh, Apple TV, HomePod, CarPlay, PC, PlayStation 5, v.v.

Amazon Mobile

Xem thêm: nửa là đường mật, nửa là đau thương

Amazon Music

Amazon Mobile  Amazon Music 1枚目

Chất Lượng Nhạc Cao, Kho Nội Dung Đa Dạng

Trên 100 triệu

X

✔︎

✔︎

Miễn phí/ Trả phí (8,99 USD/ tháng)

Android, iOS

Nghe podcast

Smartphone, tablet, PC, Fire TV, v.v.

Spotify Spotify 1枚目

Tương Thích hầu hết Thiết Bị Thông Minh

-

✔︎

✔︎

✔︎

Miễn phí/ Trả phí (59000 VNĐ/ tháng)

Android OS 5.0 trở lên trên, iOS 14 trở lên

Chia sẻ list trừng trị, truyền trừng trị video clip và podcast, list trừng trị Discover Weekly cá thể, v.v.

Smartphone, tablet, PC, PlayStation, smart TV, v.v.

Google YouTube Music 1枚目

Cá Nhân Hóa Giúp Tạo Ra Playlist, Đề Xuất Phù Hợp

Trên 100 triệu

✔︎

✔︎

✔︎

Miễn phí/ Trả phí (7,99 USD/tháng)

Android 4.4 trở lên trên, iOS 14.0 trở lên

Thư viện được cá thể hóa

Smartphone, tablet, PC, smart watch, smart speaker, v.v.

NCT NCT - Nhạc Của Tui 1枚目

Hấp Dẫn Với Tính Năng Weekly Mix Và NCT Live Stream

Trên 7,5 triệu

✔︎

✔︎

✔︎

Miễn phí/ Trả phí (49000 VNĐ/ tháng)

Android 5.0 trở lên trên, iOS 11.0 trở lên

NCT Live stream, coi MV, v.v.

Smartphone, tablet, PC

Deezer SA Deezer 1枚目

Chất Lượng Âm Thanh Cao, hầu hết Gói nhằm Lựa Chọn

Trên 90 triệu

✔︎

✔︎

✔︎

Miễn phí/ Trả phí (10,99 USD/ tháng)

Android 6.1.15 trở lên trên, iOS 7.19 trở lên

Hẹn giờ ngủ

Smartphone, Xbox One, Android TV, v.v.

Xem thêm: one piece tập 1060