bắc lương từ kiêu

    Từ Kiêu, anh hùng trọng yếu đuối vô tè thuyết Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Ly Dương vương vãi triều không giống chúng ta phong Vương —— Bắc Lương Vương, thống ngự Tây Bắc tía châu.

    Tuổi nhỏ nằm trong Mộ Dung Nữ Đế thân quen biết. Mười tuổi tác tòng quân thịt người, kể từ Đông Bắc Cẩm Châu giết Hung Nô cho tới phái mạnh cỗ khử lục quốc rộng lớn nhỏ trang bị rộng lớn bảy mươi trở nên, lại cho tới Tây Nam trấn áp man di mươi sáu tộc, khi chinh chiến Tây Sở chân ngược trúng thương hiệu lạc, nhằm lại di hội chứng tương đối què. Thân lĩnh năng lượng đệ nhất Đại Tuyết doanh Long Kỵ quân. Hiện ngăn địch Bắc Mãng quân tía mươi lăm vạn. Tại Bắc Lương "tự mình" uỷ thác vị cho Từ Phượng Niên, ko lâu sau an tường bị tiêu diệt bên trên nệm.

Bạn đang xem: bắc lương từ kiêu

Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Từ Kiêu

TỪ KIÊU | 徐骁

— Biệt danh: Nhân trang bị, Bắc Lương Vương, kể từ qua chuyện tử, đại trụ quốc, đại tương quân

— Tính: Nam

— Đăng tràng: Tuyết Trung Hãn Đao Hành

— Tu vi: Nhị phẩm tè tông sư

— Thụy hào: Võ Lệ

KINH LỊCH

— Tiểu tướng: Dẫn đầu quân group thứu tự lại một thứ tự cút thu thập chiến công.

— Tướng quân: Dẫn đầu giản dị khí Từ gia quân dẹp yên ổn sáu nước.

Xem thêm: phim của triệu lệ dĩnh

— Bắc Lương Vương : Cùng Bắc Mãng phái mạnh bắc giằng teo nhiều năm cho tới nhị mươi năm tiếp theo tạ thế.

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI

    Đại tuyết long kỵ quân, 16 vạn biên quân cỗ chất lượng tốt, phượng tự động doanh, chi hổ quân, vị hùng quân, long tượng quân, miêu tả kỵ quân, hữu kỵ quân, thiết phù đồ ( mãn giáp doanh ), bạch vũ coi thường kỵ, Cẩm Châu thập chén bát lão tự động doanh ( tiên đăng doanh, mãn giáp doanh, ngư cổ doanh, liên tử doanh, đăng thành doanh, thanh tô doanh, tiếp bắc doanh, tỳ bà doanh, thiên quan tiền doanh, đại mã doanh, hổ phác doanh, đáng kỵ doanh, thiết bi doanh, chá cô doanh, vị thủy doanh, đại toại doanh )

QUAN HỆ NHÂN MẠCH

— Cha vợ: Tề Luyện Hoa

— Thê tử: Ngô Tố

— Tử nữ: Trường tử Từ Phượng Niên, loại tử Từ Long Tượng, ngôi trường nữ Từ Chi Hổ, loại nữ Từ Vị Hùng

— Sáu vị nghĩa tử: Trần Chi Báo, Viên Tả Tông, Chử Lộc Sơn, Tề Đương Quốc, Diệp Hi Chân, Diêu Giản

Xem thêm: bạn trai vi diệu của tôi

LIÊN KẾT

1. Tuyết Trung Hãn Đao Hành

2. Từ Phượng Niên

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN