búp bê sữa của diệp thiếu gia

 • Reads 469,360
 • Votes 8,167
 • Parts 73

Complete, First published Mar 19, 2019

Bạn đang xem: búp bê sữa của diệp thiếu gia

Table of contents

 • Tue, Mar 19, 2019

 • Tue, Mar 19, 2019

 • Tue, Mar 19, 2019

 • Tue, Mar 19, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Fri, May 17, 2019

  Xem thêm: vẫn thạch thiên hàng

 • Fri, May 17, 2019

 • Fri, May 17, 2019

 • Fri, May 17, 2019

 • Fri, May 17, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Sat, Jun 15, 2019

 • Sat, Jun 15, 2019

 • Sat, Jun 15, 2019

 • Sat, Jun 15, 2019

 • Mon, Jun 24, 2019

 • Mon, Jun 24, 2019

  Xem thêm: yêu em lần nữa được không anh

 • Mon, Jun 24, 2019

 • Mon, Jun 24, 2019

Thể loại: sủng tận trời, lolita
  
  Nam nữ giới chủ yếu tinh khiết sạch sẽ sạch!
  
  Diệp Tư ở ngôi trường học tập, là 1 con cái nhóc tinh ma tai ác ngang bướng, khi còn trong nhà cũ của Diệp gia là 1 cô nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngoãn biết nghe điều. tuy nhiên ở trước mặt mũi chú Diệp Mạnh Giác, lại là tè quỷ nhức mến thực hiện nũng.
  
  Tại vô đôi mắt Diệp Mạnh Giác, ngoài Diệp Tư báu vật rời khỏi, ko hề đem bất kể người phụ nữ giới này không giống. Hắn nuông chiều cô yêu thương cô, đảm bảo an toàn cô toàn bộ những chuyện đều lấy cô là trung tâm, vốn liếng tưởng rằng đơn giản vì thế bù lại sự thiếu vắng bị người thân vứt rơi, tuy nhiên thân thuộc khi bất tri bất giác, đùng một phát vạc hiện nay không còn thảy đều vẫn thay cho thay đổi.

#24lolita