đấu phá thương khung phần 7

Đổi Link nếu như ko coi được:Link 1Link 2Link 3

Tập trước

Bạn đang xem: đấu phá thương khung phần 7

Tập tiếp sau

Mở rộng lớn

Tắt đèn

Đấu Phá Thương Khung Phần 5 Tập 7 Vietsub

Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Xem thêm: hell dogs

Sau ước hứa phụ thân năm, Tiêu Viêm sau cùng cũng gặp gỡ được Huân Nhi ở Già Nam học viện chuyên nghành, tiếp sau đó hắn kết các bạn, thiết kế và xây dựng lừng danh và xây dựng Yên Môn; vì như thế nối tiếp nâng lên tiềm năng nhằm quay trở lại Vân Lam Tông báo thù hằn mang đến phụ vương, hắn đặt điều bản thân nhập nguy hại đột nhập Thiên Phần Luyện Khí tháp nhằm thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó…

Cấp chừng tu luyện:

Xem thêm: thất nghiệp chuyển sinh chap

Đấu khí : Nhất đoạn – Cửu đoạn
Đấu Giả: Nhất tinh ranh – Cửu tinh
Đấu Sư: Nhất tinh ranh – Cửu tinh
Đại Đấu Sư: Nhất tinh ranh – Cửu tinh
Đấu Linh: Nhất tinh ranh – Cửu tinh
Đấu Vương: Nhất tinh ranh – Cửu tinh
Đấu Hoàng: Nhất tinh ranh – Cửu tinh
Đấu Tông: Nhất tinh ranh – Cửu tinh
Đấu Tôn: Nhất tinh ranh – Cửu tinh
Đấu Tôn đỉnh phong: Nhất đem – Cửu chuyển
Nửa bước Đấu Thánh
Đấu Thánh: Nhất tinh ranh – Cửu tinh
Đấu Đế

Dị Hỏa Bảng:
1. …
2. Hư Vô Thôn Viêm
3. Tịnh Liên Yêu Hỏa
4. Kim Đế Phần Thiên Viêm
5. Sinh Linh Chi Diễm
6. Bát Hoang Phá Liệt Diễm
7. Cửu U Kim Tổ Hỏa
8. Nghiệp Hỏa Hồng Liên
9. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa
10. Cửu U Phong Viêm
11. Cốt Linh Lãnh Hỏa
12. Cửu Long Lôi Cương Hỏa
13. Quy Linh Địa Hỏa
14. Vẫn Lạc Tâm Viêm
15. Hải Tâm Diễm
16. Hỏa Vân Thuỷ Viêm
17. Hỏa Sơn Thạch Diễm
18. Phong Nộ Long Viêm
19. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
20. U Minh Độc Hỏa
21. Âm Dương Song Viêm
22. Vạn Thú Linh Hỏa
23. Huyền Hoàng Viêm

Đấu Phá Thương Khung Phần 5