đọc truyện nữ phụ

Trong truyện Nữ Phụ, anh hùng chủ yếu tiếp tục nên vật lộn nhằm dò la lối sống sót nhập toàn cầu của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ nên đương đầu với khá nhiều thách thức và nguy khốn như tấn công nhau, đối đầu với những anh hùng phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, dò la cơ hội rời xa những nam giới chủ yếu hoặc phái nữ chủ yếu ghen ghét tuông và tàn ác.

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

7/10

Bạn đang xem: đọc truyện nữ phụ

19K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tùng Thử Tuý Ngư

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

7.6/10

2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạn Thu

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Thập Niên 60 Xuyên Thành Em Dâu quái thú Phản Diện

Thập Niên 60 Xuyên Thành Em Dâu quái thú Phản Diện

7.2/10

12.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Bán Tường Vi

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Không hiểu A Tỷ Là Nam Chính

Không hiểu A Tỷ Là Nam Chính

7.1/10

2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhất Khỏa Lục Thụ

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 34
Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

8/10

4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Hướng Dương Màu Trắng

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 104
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

10.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoãn Quy Hĩ

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 232
Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

7.6/10

7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mơ @[email protected]

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 48
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

7.3/10

4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 83
Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

8/10

3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Xíu Mại Trứng Muối

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Teen, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 61
Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tương Nguyệt Khứ

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Sau Khi Giả Nam Tôi Gia Nhập F4

Sau Khi Giả Nam Tôi Gia Nhập F4

7.8/10

1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trúc Ngoại Sơ Cuồng

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 16
Vai hung ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai hung ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thấu Minh Thảo Môi

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 9
Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

C50

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

7/10

19K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

C50

Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

7.6/10

2.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thập Niên 60 Xuyên Thành Em Dâu quái thú Phản Diện

C50

Thập Niên 60 Xuyên Thành Em Dâu quái thú Phản Diện

7.2/10

12.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xem thêm: kỹ năng tranh sủng

Không hiểu A Tỷ Là Nam Chính

C34

Không hiểu A Tỷ Là Nam Chính

7.1/10

2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

C104

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

8/10

4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

C232

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

10.6K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

C48

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

7.6/10

7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

C83

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

7.3/10

4.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

C61

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

8/10

3.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

C50

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

11.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Giả Nam Tôi Gia Nhập F4

C16

Sau Khi Giả Nam Tôi Gia Nhập F4

7.8/10

1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vai hung ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

C9

Vai hung ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

7/10

Thập Niên 70 Bia Đỡ Đạn Là Thiên Kim Thật

7.6/10

Thập Niên 60 Xuyên Thành Em Dâu quái thú Phản Diện

7.2/10

Không hiểu A Tỷ Là Nam Chính

7.1/10

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

8/10

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

7.6/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

7.3/10

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

8/10

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

Sau Khi Giả Nam Tôi Gia Nhập F4

Xem thêm: tân thiên long

7.8/10

Vai hung ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10