hố đen vũ trụ

Không đem gì nhập thiên hà kinh hãi rộng lớn một hố đen sạm, Chris Impey, GS thiên văn học tập Đại học tập Arizona, Mỹ nhấn mạnh vấn đề nhập bài bác phân tách về hố đen vũ trụ.