lịch phụng vụ 2023

25/07/2023

Bạn đang xem: lịch phụng vụ 2023

5570

  • Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho tới Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Xin cho tới Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon, Bồ Đào Nha, gom chúng ta con trẻ lên lối,sử dụng cuộc sống của tôi nhằm thực hiện bệnh cho tới Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.
 

Xem thêm: giftcode huyền thoại nhẫn giả

01.8           15.6           Tr      Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, TS Hội Thánh. Lễ ghi nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

 
LƯU Ý :
Từ trưa 01.8 cho tới nửa sớm hôm 02.8, ai viếng nhà thời thánh giáo xứ, gọi một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì thừa hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những ĐK theo đuổi thông thường lệ. Ân xá này chỉ được thừa hưởng 1 lượt nhưng mà thôi (Ench. Indulg., ấn phiên bản 1999, concessio 33).
 

Xem thêm: bộ phim trung quốc

01.8           15.6           Tr      Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, TS Hội Thánh. Lễ ghi nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.
02 16 X Thứ Tư. Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
03 17 X Thứ Năm vào đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.
04 18 Tr Thứ Sáu vào đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ ghi nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.
05 19 X Thứ Bảy vào đầu tháng. Cung hiến thánh lối Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.
06 20 Tr CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.
Lịch Chầu lượt
- Gx Ngọc Đồng (Hòa Thanh)
- Gx Sài Quất (Hòa Thanh)
07 21 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Xystô II, giáo hoàng và chúng ta tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr). Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
08 22 Tr Thứ Ba. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ ghi nhớ. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.
Lễ Bổn mạng:
Đức chaĐa Minh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
09 23 X Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh tiết phái đẹp, tử đạo (Đ). Ds 13,1-2.2514,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
10 24 Đ Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.  
11 25 Tr Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh tiết phái đẹp. Lễ ghi nhớ. Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.
12 26 X Thứ Bảy.Thánh Joanna Phanxica Chantal, phái đẹp tu (Tr). Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
13 27 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.(Không cử hành lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Viên (Tân Mai)
- Gx Tân Ngãi (Gia Ray)
- Gx Tam Thái (Gia Ray)
- Gx Thị Cầu (Phước Lý)
- Gx Thiên Phúc (Long Khánh)
- Gx Quảng Xuân (Gia Ray)
- Gx Xuân Triệu (Long Khánh)
14 28 Đ Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ ghi nhớ. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
    Tr Ban chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15 29 Tr Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho tới giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
16 01.7 X Thứ Tư. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.
17 02 X Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,2119,1.
18 03 X Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
19 04 X Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
20 05 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ thánh Bêrnarđô, viện phụ, TS Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bác Ái (Long Thành)
- Gx Bắc Thần (Phước Lý)
- Gx Gia Vinh (Long Khánh)
- Gx Phước Khánh (Phước Lý)
- Gx Thuận Hòa (Biên Hòa)
- Gx Trà Cổ (Phú Thịnh)
- Gh Xuân Dưng (Túc Trưng)
21 06 Tr Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ ghi nhớ. Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.
22 07 Tr Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ ghi nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
23 08 X Thứ Tư. Thánh Rôsa Lima trinh tiết phái đẹp (Tr). Tl 9,6-15; Mt đôi mươi,1-16a.
24 09 Đ Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.           
25 10 X Thứ Sáu. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
26 11 X Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.
27 12 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23; Rm 11,33-36 Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh phái đẹp Mônica).
THÁNH MÔNICA
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Đức (Tân Mai)
- Gh Phát Lộc (Gia Kiệm)
28 13 Tr Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, TS Hội Thánh. Lễ ghi nhớ. 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.
29 14 Đ Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ ghi nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.
30 15 X Thứ Tư. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
31 16 X Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.