mã tỉnh quảng namBài ghi chép update vấn đề Mã tỉnh Quảng Nam năm 2023 tiên tiến nhất bao gồm tương đối đầy đủ vấn đề về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã những ngôi trường trung học phổ thông bên trên địa phận tỉnh Quảng Nam.

Bạn đang xem: mã tỉnh quảng nam

Mã tỉnh Quảng Nam (năm 2023 mới nhất nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), ngôi trường THPT

Mã tỉnh của Quảng Nam là 34 còn Mã Huyện là kể từ 00 → 18 được bố trí theo đòi trật tự tăng dần dần. Trong số đó, DTNT = Dân tộc nội trú. quý khách vô Hiển thị nhằm coi cụ thể.

Quảng cáo

Tỉnh Quảng Nam: Mã 34

Đối với Quân nhân, Công an bên trên ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_ KV3
00 Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_ KV3

Thành phố Tam Kỳ: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
004 trung học phổ thông Lê Quý Đôn Đường Trần Văn Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam KV2
003 trung học phổ thông Trần Cao Vân Ph. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam KV2
002 trung học phổ thông Phan Bội Châu Đường Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Q. Nam KV2
001 trung học phổ thông Duy Tân X.Tam Phú, tp Tam Kỳ, Quảng Nam KV2
086 Trường CĐ Y tế Quảng Nam Đường Nguyễn Du, tp Tam Kỳ, Q Nam KV2
079 Trường CĐ Nghề Quảng Nam TP Tam Kỳ, Q. Nam KV2
078 Trường CĐ Phương Đông Quảng Nam TP Tam Kỳ, Q. Nam KV2
077 Đại học tập Quảng Nam TP Tam Kỳ, Q. Nam KV2
076 Trường TC VHNT&DL Q. Nam TP Tam Kỳ, Q. Nam KV2
070 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam TP Tam Kỳ, Quảng Nam KV2
075 Trường TC Bách khoa Q. Nam TP Tam Kỳ, Q. Nam KV2
005 trung học phổ thông Tư thục Hà Huy Tập Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ, Quảng Nam KV2
007 trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, Quảng Nam KV2
006 TT. GDTX tỉnh Quảng Nam 124B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam KV2

Thành phố Hội An: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
065 trung học phổ thông Trần Hưng Đạo 170 Cửa Đại, Tp Hội An, Quảng Nam KV2
012 trung học phổ thông Nguyễn Trãi Thành phố Hội An, Quảng Nam KV2
011 PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam Thành phố Hội An, Quảng Nam KV2, DTNT
010 trung học phổ thông Chuyên Lê Thánh Tông Thành phố Hội An, Quảng Nam KV2
009 trung học phổ thông Trần Quý Cáp Thành phố Hội An, Quảng Nam KV2
008 TT. GDTX-HN&DN Hội An Thành phố Hội An, Quảng Nam KV2
084 Trường CĐ CN-KT&TL miền Trung Thành phố Hội An, Q. Nam KV2
083 Trường CĐ Điện lực miền Trung Thành phố Hội An, Q. Nam KV2
074 TT. GDNN-GDTX Hội An Thành phố Hội An, Q. Nam KV2

Huyện Duy Xuyên: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
013 trung học phổ thông Sào Nam H. Duy Xuyên, Quảng Nam KV2NT
014 trung học phổ thông Lê Hồng Phong H. Duy Xuyên, Quảng Nam KV2NT
015 TT. GDTX-HN Duy Xuyên H. Duy Xuyên, Quảng Nam KV2NT
016 trung học phổ thông Nguyễn Hiền Xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam KV1
073 TT. GDNN-GDTX Duy Xuyên Xã Duy Phước, H. Duy Xuyên, Q. Nam KV2NT

Thị xã Điện Bàn: Mã 04

Quảng cáo

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
090 Trường PT nhiều cấp cho học tập Quảng Đông Xã Điện Thắng Bắc, TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
089 Trường PT nhiều cấp cho học tập Hoàng Sa Xã Điện Ngọc, TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
091 trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
092 trung học phổ thông Hoàng Diệu TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
093 trung học phổ thông Phạm Phú Thứ TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
088 Trung cấp cho Quảng Đông TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
087 Trường CĐ Công kỹ nghệ Đông Á TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
094 trung học phổ thông Lương Thế Vinh TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
071 Trung cấp cho Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Đông TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2NT
067 Trường PT nhiều cấp cho học tập Quảng Đông Xã Điện Thắng Bắc, TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2NT
066 Trường PT nhiều cấp cho học tập Hoàng Sa Xã Điện Ngọc, TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2NT
096 TT. GDTX-HN Điện Bàn giấy TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
095 trung học phổ thông Nguyễn Khuyến TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2
081 Trường TC Nghề Bắc Quảng Nam TX. Điện Bàn giấy, Q. Nam KV2
022 TT. GDTX-HN Điện Bàn giấy TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2NT
021 trung học phổ thông Nguyễn Khuyến TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2NT
020 trung học phổ thông Lương Thế Vinh TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2NT
019 trung học phổ thông Phạm Phú Thứ TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2NT
018 trung học phổ thông Hoàng Diệu TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2NT
017 trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu TX. Điện Bàn giấy, Quảng Nam KV2NT

Huyện Đại Lộc: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
026 trung học phổ thông Lương Thúc Kỳ H. Đại Lộc, Quảng Nam KV2NT
027 TT. GDTX-HN&DN Đại Lộc H. Đại Lộc, Quảng Nam KV2NT
025 trung học phổ thông Đỗ Đăng Tuyển H. Đại Lộc, Quảng Nam KV2NT
023 trung học phổ thông Huỳnh Ngọc Huệ H. Đại Lộc, Quảng Nam KV2NT
024 trung học phổ thông Đường Chu Văn An Xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam KV1

Huyện Quế Sơn: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
030 trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ H. Quế Sơn, Quảng Nam KV2NT
032 trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa H. Quế Sơn, Quảng Nam KV2NT
029 trung học phổ thông Quế Sơn H. Quế Sơn, Quảng Nam KV2NT
034 trung học phổ thông TT Phạm Văn Đồng H. Quế Sơn, Quảng Nam KV2NT
033 TT. GDTX-HN&DN Quế Sơn H. Quế Sơn, Quảng Nam KV2NT

Huyện Hiệp Đức: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
035 trung học phổ thông Hiệp Đức H. Hiệp Đức, Quảng Nam KV1
063 trung học phổ thông Trần Phú Xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức, Quảng Nam KV1
036 TT. GDTX-HN&DN Hiệp Đức H. Hiệp Đức, Quảng Nam KV1

Huyện Thăng Bình: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
040 trung học phổ thông Lý Tự Trọng H. Thăng Bình, Quảng Nam KV2NT
041 TT. GDTX-HN&DN Thăng Bình H. Thăng Bình, Quảng Nam KV2NT
028 trung học phổ thông Hùng Vương Xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam KV2NT
037 trung học phổ thông Tiểu La H. Thăng Bình, Quảng Nam KV2NT
038 trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình Xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam KV1
039 THPT Thái Phiên H. Thăng Bình, Quảng Nam KV2NT

Xem thêm: ba kiếp yêu hận tập 1

Huyện Núi Thành: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
042 trung học phổ thông Núi Thành H. Núi Thành, Quảng Nam KV2NT
043 trung học phổ thông Cao chống Quát Xã Tam Anh Bắc, H. Núi Thành, Quảng Nam KV1
085 Trường CĐ nghề ngỗng Chu Lai - Trường Hải Xã Tam Hiệp, thị xã Núi Thành, Q. Nam KV2NT
080 Trường TC Nghề Nam Quảng Nam Xã Tam Nghĩa, thị xã Núi Thành, Q. Nam KV2NT
045 TT. GDTX-HN Núi Thành H. Núi Thành, Quảng Nam KV2NT
044 trung học phổ thông Nguyễn Huệ H. Núi Thành, Quảng Nam KV2NT

Huyện Tiên Phước: Mã 10

Quảng cáo

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
048 TT. GDTX-HN&DN Tiên Phước H. Tiên Phước, Quảng Nam KV1
047 trung học phổ thông Phan Châu Trinh H. Tiên Phước, Quảng Nam KV1
046 trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng H. Tiên Phước, Quảng Nam KV1

Huyện Bắc Trà My: Mã 11

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
049 trung học phổ thông Bắc Trà My H. Bắc Trà My, Quảng Nam KV1
050 TT. GDTX-HN Bắc Trà My H. Bắc Trà My, Quảng Nam KV1
062 PTDT Nội trú Nước Oa H. Bắc Trà My, Quảng Nam KV1, DTNT

Huyện Đông Giang: Mã 12

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
064 trung học phổ thông Âu Cơ Xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam KV1
051 trung học phổ thông Quang Trung H. Đông Giang, Quảng Nam KV1

Huyện Nam Giang: Mã 13

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
060 TT.GDTX Nam Giang H. Nam Giang, Quảng Nam KV1
082 Trường TC Nghề TNDT&MN Quảng Nam Xã Cà Dy, H. Nam Giang, Q. Nam KV1
052 trung học phổ thông Nam Giang H. Nam Giang, Quảng Nam KV1
068 trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi Xã La Dêê, H. Nam Giang, Quảng Nam KV1

Huyện Phước Sơn: Mã 14

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
053 trung học phổ thông Khâm Đức H. Phước Sơn, Quảng Nam KV1
059 TT GDTX-HN&DN Phước Sơn H. Phước Sơn, Quảng Nam KV1
069 Phổ thông Dân tộc Nội trú Phước Sơn H. Phước Sơn, Quảng Nam KV1, DTNT

Huyện Nam Trà My: Mã 15

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
058 TT.GDTX-HN Nam Trà My H. Nam Trà My, Quảng Nam KV1
072 Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My H. Nam Trà My, Quảng Nam KV1, DTNT
056 trung học phổ thông Nam Trà My H. Nam Trà My, Quảng Nam KV1

Huyện Tây Giang: Mã 16

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
057 trung học phổ thông Tây Giang H. Tây Giang, Quảng Nam KV1

Huyện Phú Ninh: Mã 17

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
055 TT GDTX-HN&DN Phú Ninh H. Phú Ninh, Quảng Nam KV2NT
054 trung học phổ thông Trần Văn Dư H. Phú Ninh, Quảng Nam KV2NT
061 trung học phổ thông Nguyễn Dục Xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam KV2NT

Huyện Nông Sơn: Mã 18

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
031 trung học phổ thông Nông Sơn Xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam KV1

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-thpt.jsp

Xem thêm: tình hà xán lạn