một giấc ngủ dậy ta mang thai

 • Reads 1,016,797
 • Votes 59,647
 • Parts 150

Complete, First published Nov 27, 2019

Bạn đang xem: một giấc ngủ dậy ta mang thai

Table of contents

 • Chương 1: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 2: Hôm ni lại là một trong những ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 3: Hôm ni mang trong mình 1 việc làm đem kĩ năng ko thực hiện được

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 4: Hôm ni lại chỉ thực hiện một công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 5: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 6: Hôm ni chỉ với lại sở hữu một trong những phần công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 7: Hôm ni như cũ là một trong những phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 8: Hôm ni như cũ là một trong những phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 9: Hôm ni tìm kiếm ra một việc làm chào bán thời gian

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 10: Hôm ni là một trong những ngày lười biếng nói chung lấy tiêu xài đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 11: Hôm ni là một trong những ngày cá mặn

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 12: Hôm ni là một trong những ngày người sáng tác ko lấy nổi tiêu xài đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: what if

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: đọc truyện văn phòng ẩn hôn

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

Thể loại: Nguyên lịch sự, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con cái , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅
  
  Văn án:
  
  Vầng hào quang quẻ được trao kể từ khối hệ thống của Đường Loan Loan từ từ tiêu xài giã, tuy nhiên người xem bị tác động bởi vì vầng hào quang quẻ ấy cũng từ từ Phục hồi ý thức của chủ yếu bản thân, thực hiện Phó tiên sinh nằm trong đại nhi tử luôn luôn coi Đường Loan Loan như bảo vật thời điểm hiện tại hối hận hận cho tới xanh xao ruột.
  
  .......
  
  Năm mươi tám tuổi tác, thân phụ Phó Chân kể từ phía bên ngoài đem vệ một đứa phụ nữ riêng biệt. 
  
  Cha và anh trai luôn luôn nâng niu hắn như thay cho thay đổi trở thành một người không giống, đại ca vì như thế người con riêng biệt ấy mắng hắn là tai ác vật bất nam giới bất phái đẹp, thân phụ thì thẳng lấy gậy gộc tấn công gãy chân hắn, tiếp sau đó lấy hắn xua thoát khỏi nha. 
  
  Phó Chân vì như thế tách né sự trả oán của phụ nữ riêng biệt, hắn cần long dong ngoài rìa TP.HCM xuyên suốt 2 năm, còn ở một phiên say rượu bị người ám toán, nằm trong một chiếc nm nhan xa xăm kỳ lạ xẩy ra mối liên hệ.
  
  Mà khi hắn từ từ thân quen với yếu tố hoàn cảnh sinh hoạt ấy. 
  
  Ngày nọ, thân phụ nằm trong đại ca tìm hiểu cho tới ngôi nhà, hắn nhận định rằng chúng ta mong muốn lấy bản thân xua xua cho tới địa hạt xa xăm rộng lớn.
  
  Nhưng chúng ta lại nằm trong chủ yếu bản thân rằng, chúng ta hối hận hận.

#157hiệnđại