phim org

Thông tin tưởng tra cứu

STT Tên phim Thể loại Năm sản xuất Hãng sản xuất Vị trí địa lý
1 Ve và kiến Phim hoạt hình 1984 XN phim Tổng thích hợp Tp. HCM Việt Nam
2 Vượt suối Phim hoạt hình 1984 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
3 Ai cũng cần sợ Phim hoạt hình 1984 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
4 Cây đàn kỳ diệu Phim hoạt hình 1984 XN phim Tổng thích hợp Tp. HCM Việt Nam
5 Ảo ảnh Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
6 Ca cấp cho cứu Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
7 Cái nồi Phim hoạt hình 1985 XN phim Tổng thích hợp Tp. HCM Việt Nam
8 Cuộc đại chiến bên trên cái nhà Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
9 Chuyện cún và mèo coi Ti vi Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
10 Cuộc phiêu lưu của hòn sỏi Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
11 Chú Vộc Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
12 Chớ bám theo mây lương y thang Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
13 Đôi bạn Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
14 Mèo rơi xuống giếng Phim hoạt hình 1985 XN phim Tổng thích hợp Tp. HCM Việt Nam
15 Ngựa thần Tây Sơn Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
16 Những hoạ sĩ cây bút chì Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
17 Trong thư viện Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
18 Vịt vùng và cái ô Phim hoạt hình 1985 Xí nghiệp phim Hoạt hình VN Việt Nam
19 Mẹ vịt, con cái vịt Phim hoạt hình 1985 XN phim Tổng thích hợp Tp. HCM Việt Nam
20 Chú voi con Phim hoạt hình 1985 XN phim Tổng thích hợp Tp. HCM Việt Nam