phim phía dưới thiên đường

Bị chê thao diễn xuất, tỉ suất người coi hạn chế, sự quay về của Lee Ji Ah vô phim “Pandora: Phía bên dưới thiên đường” kể từ sự kỳ vọng trở nên tuyệt vọng.