sưởng

Có 5 kết quả:

惝 sưởng敞 sưởng昶 sưởng氅 sưởng鬯 sưởng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn đang xem: sưởng

Lòng dạ ngán chán nản, chẳng nhằm ý cho tới gì. Cũng phát âm Thảng, hoặc Thưởng.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ tương tự 7

Từ ghép 1

Một số bài bác thơ với dùng

Từ điển phổ thông

1. ngỏ, tỏ rõ
2. sàn cao nhưng mà bằng

Từ điển Thiều Chửu

① Mở, tỏ rõ rệt, như khoan sưởng 寬敞 rộng thoải mái.
② Sàn cao nhưng mà vì chưng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rộng rãi, sáng sủa sủa: 寬敞 Rộng rộng lớn, rộng lớn rãi;
② Mở, nhằm hở: 敞著門 Mở cửa; 敞胸露懷 Để hở cả ngực (bụng) đi ra.
③ Tha hồ nước, thả cửa: 敞開吃 xơi thả cửa;
④ (văn) Sân cao nhưng mà vì chưng.

Tự hình 3

Dị thể 2

Một số bài bác thơ với dùng

Từ điển phổ thông

ngày dài

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Ngày lâu năm, trời sáng sủa lâu.
2. Một âm là “sướng”. (Động) Thư sướng, thông xuyên suốt. § Thông “sướng” 暢.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngày lâu năm.
② Cùng nghĩa với chữ sướng 暢.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Ban ngày rất rất dài;
② (văn) Khoan khoái, tự do (như 暢, cỗ 日);
③ [Chăng] (Họ) Sưởng.

Xem thêm: truyện người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc

Tự hình 3

Dị thể 2

Từ điển phổ thông

chắp lông chiên thực hiện áo

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Áo khoác ngoài thực hiện vì chưng lông chim. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Bả tạc nhi mãng cầu nhất khiếu nại khổng tước đoạt mao đích sưởng nó cung cấp tha bổng bãi” 把昨兒那一件孔雀毛的氅衣給他罷 (Đệ ngũ thập nhị hồi) Mang cái áo lông công hôm nọ đi ra mang đến cậu khoác.
2. (Danh) Cờ đầu năm vì chưng lông chim.

Từ điển Thiều Chửu

① Chắp lông thực hiện áo chiên.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài bác thơ với dùng

Từ điển phổ thông

rượu nếp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rượu nếp thơm sực. § Dùng nghệ ướp gạo nếp làm cho trở nên rượu. Dùng nhằm cúng tế quỷ thần gọi là rượu “cự sưởng” 秬鬯.
2. (Danh) Hộp đựng cung. § Thông “sướng” 韔.
3. (Hình) Phồn thịnh, xanh tươi (cây cỏ). § Thông “sướng” 暢.

Từ điển Thiều Chửu

① Rượu nếp. Dùng nghệ ướp gạo nếp làm cho trở nên rượu gọi là sưởng. Dùng nhằm cúng tế quỷ thần gọi là rượu cự sưởng 秬鬯.
② Cùng nghĩa với chữ sướng 暢.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Rượu nếp;
② Hộp đựng cung;
③ Như 暢 (bộ 日).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ rượu quan trọng đặc biệt nhằm cúng tế — Cái bao đựng cung thời xưa — Vẻ thoả quí. Xem Sưởng mậu鬯茂 — Tên một bệ chữ Trung Hoa, tức cỗ Sưởng.

Tự hình 5

Xem thêm: bất kinh ngữ

Dị thể 3

Từ ghép 2

Một số bài bác thơ với dùng