tập 23

Chủ trương, quyết sách mới

Bạn đang xem: tập 23

Không tổ chức triển khai thăm hỏi, chúc Tết cung cấp bên trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bế Tắc thư đòi hỏi ko tổ chức triển khai thăm hỏi, chúc Tết cung cấp bên trên và lãnh đạo; ko tổ chức triển khai đoàn của Trung ương thăm hỏi, chúc Tết cung cấp ủy, tổ chức chính quyền những tỉnh, trở thành phố; ngặt cấm việc biếu, tặng vàng Tết mang lại chỉ đạo những cung cấp bên dưới từng hình thức; cán cỗ chỉ đạo những cung cấp chỉ được dự lễ miếu, tiệc tùng, lễ hội Khi được cắt cử...

Kiểm soát quyền lực tối cao, chống, kháng tham lam nhũng, xấu đi vô công tác làm việc đánh giá, giám sát, thực hành kỷ luật đảng và vô hoạt động và sinh hoạt điều tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Sở Chính trị một vừa hai phải phát hành Quy lăm le số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về trấn áp quyền lực tối cao, chống, kháng tham lam nhũng, xấu đi vô công tác làm việc đánh giá, giám sát, thực hành kỷ luật đảng và vô hoạt động và sinh hoạt điều tra, truy thuế kiểm toán.

Xem thêm: búp bê sữa của diệp thiếu gia

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website