tập 6

Chủ trương, quyết sách mới

Bạn đang xem: tập 6

Không tổ chức triển khai thăm hỏi, chúc Tết cung cấp bên trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bế Tắc thư đòi hỏi ko tổ chức triển khai thăm hỏi, chúc Tết cung cấp bên trên và lãnh đạo; ko tổ chức triển khai đoàn của Trung ương thăm hỏi, chúc Tết cung cấp ủy, tổ chức chính quyền những tỉnh, trở thành phố; nghiêm nghị cấm việc biếu, tặng đá quý Tết cho tới chỉ dẫn những cung cấp bên dưới từng hình thức; cán cỗ chỉ dẫn những cung cấp chỉ được dự lễ miếu, liên hoan Khi được cắt cử...

Kiểm soát quyền lực tối cao, chống, kháng tham lam nhũng, xấu đi vô công tác làm việc đánh giá, giám sát, thực hành kỷ luật đảng và vô hoạt động và sinh hoạt điều tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Sở Chính trị vừa phải phát hành Quy lăm le số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về trấn áp quyền lực tối cao, chống, kháng tham lam nhũng, xấu đi vô công tác làm việc đánh giá, giám sát, thực hành kỷ luật đảng và vô hoạt động và sinh hoạt điều tra, truy thuế kiểm toán.

Xem thêm: nhặt được con trai hờ trong đống rác

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website