tắt facebook

Sổ Châu   -   Thứ sáu, 23/04/2021 15:58 (GMT+7)

Bạn đang xem: tắt facebook

Có những nguyên do nhưng mà mình thích khóa thông tin tài khoản Facebook trong thời điểm tạm thời hoặc vĩnh viễn tuy nhiên chưa chắc chắn cơ hội. Sau đấy là một trong những chỉ dẫn canh ty chúng ta cũng có thể tiến hành điều này bên trên Smartphone.

Bình luận:

Bạn suy nghĩ gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi comment.

Gửi comment

Xem thêm: ios 16.4.1