thái cổ thần vương truyện

Thái Cổ Thần Vương

Đang update

Bạn đang xem: thái cổ thần vương truyện

Cửu Thiên Đại Lục, bên trên thiên khuông sở hữu chín Tinh Hà, mặt hàng tỉ Tinh Thần, đều vì thế Võ Mệnh Tinh Thần.

Võ đạo chi nhân, hoàn toàn có thể câu thông Tinh Thần, thức tỉnh Tinh Hồn, trở thành tu sĩ Võ Mệnh. Truyền thuyết, Võ tu lợi hoảng sợ nhất Cửu Thiên Đại Lục, từng đột đập phá một cảnh giới, ngay lập tức hoàn toàn có thể hé một Tinh Môn, kể từ cơ câu thông một viên Tinh Thần, cho tới bên trên Cửu Trọng Thiên, đều phải có Võ Mệnh Tinh Thần củ...

Cập Nhật: 8 năm trước đó

Lượt Xem: 46925

Xem thêm: sau khi chia tay

Theo Dõi: 199

4.58/5 (91 voted)

Xem thêm: là anh yêu thầm trước truyện

Vote now

Đánh giá chỉ của khách hàng so với truyện này!

Truyện nằm trong group dịch