thiện ác đối đầu 2

Thông Tin

Phim Trường
Columbia Pictures
Thể Loại
Hành động
Đã Phát Hành
2018
Độ Dài
2 tiếng 1 phút
Đã Xếp Hạng
T18
Vùng xuất xứ
Hoa Kỳ

© 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

Ngôn Ngữ

Âm thanh gốc
Tiếng Anh
Âm thanh
Tiếng Anh (AD, ⁨Dolby 5.1⁩, AAC, Dolby Atmos), Tiếng Pháp (Pháp) (AAC)
Phụ Đề
Tiếng Anh (CC), và 34 giờ đồng hồ khác…

Trợ Năng

Chú mến cụ thể (CC) là phụ đề vị những ngữ điệu sẵn đem tất nhiên vấn đề ko điều thoại đem tương quan.
Mô miêu tả vị tiếng động (AD) là trần thuật và tế bào miêu tả về những gì đang được thao diễn tiến thủ bên trên screen nhằm mục tiêu hỗ trợ văn cảnh cho những người khiếm thị hoặc đem cảm giác của mắt thông thường.