thiên thiên

 • Reads 88,078
 • Votes 722
 • Parts 88

Complete, First published Dec 18, 2019

Bạn đang xem: thiên thiên

Table of contents

 • Wed, Dec 18, 2019

 • 02. Trò đùa mềm vẫn chính là bắt cóc

  Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • 07. Muốn trình bày, ngay tắp lự tiến công khuôn câu

  Wed, Dec 18, 2019

 • 08. Tiền dâm hậu sát? ( thịt tra )

  Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • 12. Mặt bên trên phía bên dưới đều cần khẩn

  Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • 19. Bị ấn ở thảm thượng thao

  Wed, Dec 18, 2019

 • 20. Bị ấn ở mặt mày hành lang cửa số thao huyệt

  Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • 22. Lão sư nằm trong tè đồng học tập ( hero tậu vai, nhà vệ sinh play)

  Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • 31. Chính bản thân động thủ bay ( tương đối H )

  Wed, Dec 18, 2019

 • Fri, Dec trăng tròn, 2019

 • 33. Dâm thủy tẩy quần trong ( tương đối h )

  Fri, Dec trăng tròn, 2019

 • 34. Dâm thủy tẩy quần trong (H)

  Fri, Dec trăng tròn, 2019

 • Fri, Dec trăng tròn, 2019

 • Fri, Dec trăng tròn, 2019

 • Fri, Dec trăng tròn, 2019

 • Fri, Dec trăng tròn, 2019

 • Fri, Dec trăng tròn, 2019

 • Fri, Dec trăng tròn, 2019

 • Sun, Dec 22, 2019

 • Sun, Dec 22, 2019

 • 43. Cấm dục hệ lão phái nam nhân?

  Sun, Dec 22, 2019

 • Sun, Dec 22, 2019

  Xem thêm: bạch nguyệt quang bị ghét bỏ

 • Sun, Dec 22, 2019

 • Sun, Dec 22, 2019

 • Sun, Dec 22, 2019

 • Sun, Dec 22, 2019

 • Sun, Dec 22, 2019

 • Sun, Dec 22, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 55. Mông ngày càng kiều

  Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 57. Bị hắn thức tỉnh ( tương đối h )

  Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 61. Lão tử là ngươi phái nam nhân

  Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 67. Nửa mon ko khai trai phái nam nhân

  Sat, Dec 28, 2019

 • 68. Cùng sở ái nhân, hành sung sướng sự

  Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 70. Mở một con cái đôi mắt nhắm một con cái mắt

  Sat, Dec 28, 2019

 • 71. chén nường đương ăn khuya

  Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 73. Cùng nường tè muội muội chơi

  Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 75. Có khả năng, ngươi cho tới a

  Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 80. Đối hắn toàn thân ái tâm phụ trách

  Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 84. Đóng cọc phái nam nhân ( h )

  Sat, Dec 28, 2019

 • 85. Phủng ở lòng bàn tay người

  Sat, Dec 28, 2019

 • 86. Trăm sông ụp về một biển

  Sat, Dec 28, 2019

  Xem thêm: sủng vợ tận trời

 • Sat, Dec 28, 2019

 • 88. Kết Thúc: Bởi vì thế với ngươi

  Sat, Dec 28, 2019

Tác giả: dearfairy
  
  Convert: vespertine
  
  Thể loại: Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn ngôi trường , Khế ước tình nhân , Kiếp trước kiếp này , Hắc ám ,Đô thị tơ duyên, Cường thủ hào đoạt , 1v1.
  
  Hắn là căn bệnh tinh thần, chỉ mất nường rất có thể trị.
  
  Tao bao căn bệnh trạng bá tổng vs tè người câm phái nữ học viên, phái nam công ty ví phái nữ công ty đại chục tuổi tác, phái nam công ty buổi ngày phụ trách móc dò thám chi phí ban đêm phụ trách móc kêu chóng, phái nữ công ty phụ trách móc 24 giờ tách đi ra chân.
  
  Quân Thiên sau lại chất vấn Tống Chỉ, vì thế đồ vật gi thực hiện thời khắc vì vậy liều mình kêu chóng.
  
  Hắn đỉnh một trương cấm dục cho tới đỉnh điểm mặt mày hồi phục: Sảng ko gọi chóng, thực hiện tình còn tồn tại đồ vật gi chân thành và ý nghĩa.
  
  ......
  
  Cốt truyện nằm trong thịt đều coi trọng nga.