thời tiết cuối tuần

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

Bạn đang xem: thời tiết cuối tuần

Thời tiết hiện tại tại

Cập nhật: 4h 08/09/2023

  • Thời tiết

    : hầu hết mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió tây-bắc - tốc độ: 2 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ bảy 09/09/2023

33°C

27°C

 86°%

1m/s

Nhiều mây, sở hữu mưa nhỏ

Chủ nhật 10/09/2023

31°C

27°C

 92°%

2m/s

Nhiều mây, sở hữu mưa vừa

Thứ nhị 11/09/2023

32°C

26°C

 73°%

Nhiều mây, sở hữu mưa vừa

Thứ tía 12/09/2023

32°C

26°C

 86°%

Xem thêm: the end of the fun***in world

Nhiều mây, sở hữu mưa vừa

Thứ tư 13/09/2023

30°C

26°C

 94°%

Nhiều mây, sở hữu mưa vừa

Thứ năm 14/09/2023

32°C

25°C

 96°%

Nhiều mây, ko mưa

Thứ sáu 15/09/2023

32°C

26°C

 94°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 16/09/2023

32°C

26°C

 94°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 17/09/2023

32°C

26°C

 94°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: ngược chiều ánh sáng nói lời yêu em

Biểu vật dụng nhiệt độ phỏng 10 ngày qua