trịnh quốc lâm

 • GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
 • THÔNG TIN VIỆC LÀM
 • HỌC BỔNG
 • ENGLISH ZONE
 • 7:30-11:30 | 13:30-21:00

Phòng Chăm sóc và tương hỗ người học

Phòng Chăm sóc và tương hỗ người học

Bạn đang xem: trịnh quốc lâm

Phòng Chăm sóc và tương hỗ người học > Nhân sự > TRỊNH QUỐC LÂM

Xem thêm: hell dogs

KINH NGHIỆM: hai mươi năm tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy sinh hoạt triết lý, thực hành thực tế khả năng cho tới thanh, thiếu hụt niên; 14 năm công tác làm việc sinh viên; 09 năm chỉnh sửa viên

Xem thêm: luffy đánh bại kaido

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

 • Sự khiếu nại sinh viên
 • Hoạt động ấn định hướng
 • Hoạt động tư vấn
 • Hỗ trợ thông tin

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

 • Sống nỗ lực bình tĩnh

SỞ THÍCH

 • Nhiếp ảnh
 • Khám đập phá công nghệ
 • Du lịch trải nghiệm
 • Hoạt động xã hội