truyện tranh tu tien

Kinh Hoàng Ập Đến, Trong Người Ta Có 18 Tầng Địa Ngục Kinh Hoàng Ập Đến, Trong Người Ta Có 18 Tầng Địa Ngục Chap 5
Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh, Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh, Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều Chap 44
Nguyên Tôn Nguyên Tôn Chap 703
Linh Khí Khôi Phục - Ta Mỗi Ngày Thu Được Một Cái Kỹ Năng Mới Linh Khí Khôi Phục - Ta Mỗi Ngày Thu Được Một Cái Kỹ Năng Mới Chap 126
Ta Tại Dị Giới Sao Chép Tuyệt Thế Thần Công Ta Tại Dị Giới Sao Chép Tuyệt Thế Thần Công Chap 28
Ngân Chi Thủ Mộ Nhân Ngân Chi Thủ Mộ Nhân Chap 288
Sư Tôn - Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Là Thánh Tử Sư Tôn - Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Là Thánh Tử Chap 7
Ta Nuôi Quỷ Tại Trấn Ma Ty Ta Nuôi Quỷ Tại Trấn Ma Ty Chap 41
Chung Cực Đấu La Chung Cực Đấu La Chap 450
Thượng Cổ Thần Văn Thượng Cổ Thần Văn Chap 22.2
Yêu Thần Ký Yêu Thần Ký Chap 537
Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung Chap 255
Nghịch Thiên Độc Phi Nghịch Thiên Độc Phi Chap 108
Đồ Đệ ! Ngươi Mau Buông Ta Ra ! Đồ Đệ ! Ngươi Mau Buông Ta Ra ! Chap 4
Thương Nguyên Đồ Thương Nguyên Đồ Chap 318
Lời Nguyền Này Thật Tuyệt Vời Lời Nguyền Này Thật Tuyệt Vời Chap 5
Tam Thốn Nhân Gian Tam Thốn Nhân Gian Chap 126
Ta Vô Địch Lúc Nào Ta Vô Địch Lúc Nào Chap 184
Thiên Thần Shipper Thiên Thần Shipper Chap 42
Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống Chap 121
Sư Phụ Của Ta Mỗi Khi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá Sư Phụ Của Ta Mỗi Khi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá Chap 66
Vạn Cổ Thần Đế Vạn Cổ Thần Đế Chap 78
Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão Chap 242
Quái Vật Nhạc Viên Quái Vật Nhạc Viên Chap 60-