truyện tranh tu tiên hay

Điêu Khắc Điêu Khắc Chap 79
Thương Nguyên Đồ Thương Nguyên Đồ Chap 319
Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư Chap 296
Trở Thành Thần Chủ Cthulhu Trở Thành Thần Chủ Cthulhu Chap 164
Hệ Thống Oan Chủng X2 Của Ta Hệ Thống Oan Chủng X2 Của Ta Chap 9
Tuyệt Thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2 Chap 390
Mang Theo Các Tiên Tử Vô Địch Thiên Hạ Mang Theo Các Tiên Tử Vô Địch Thiên Hạ Chap 79
Ta Mắc Kẹt Tại Ngày Này Đã 3000 Năm Ta Mắc Kẹt Tại Ngày Này Đã 3000 Năm Chap 48
Sư Nương, Xin Tự Trọng Sư Nương, Xin Tự Trọng Chap 29
Ta Nắm Thóp Được Khí Vận Chi Tử Ta Nắm Thóp Được Khí Vận Chi Tử Chap 4
Đấu La Đại Lục 5 Đấu La Đại Lục 5 Chap 116
Chung Cực Đấu La Chung Cực Đấu La Chap 450
Thượng Cổ Thần Văn Thượng Cổ Thần Văn Chap 22.2
Yêu Thần Ký Yêu Thần Ký Chap 537
Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung Chap 255
Nghịch Thiên Độc Phi Nghịch Thiên Độc Phi Chap 108
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện Chap 100
Lời Nguyền Này Thật Tuyệt Vời Lời Nguyền Này Thật Tuyệt Vời Chap 5
Tam Thốn Nhân Gian Tam Thốn Nhân Gian Chap 126
Ta Vô Địch Lúc Nào Ta Vô Địch Lúc Nào Chap 184
Thiên Thần Shipper Thiên Thần Shipper Chap 42
Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống Chap 121
Sư Phụ Của Ta Mỗi Khi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá Sư Phụ Của Ta Mỗi Khi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá Chap 66
Vạn Cổ Thần Đế Vạn Cổ Thần Đế Chap 78