xuân này con không về lời

Bạn đang xem: xuân này con không về lời

TONE: Nam: E, Nữ: Bb | STYLE: Habanera

Con biết giờ đây u đợi tin tưởng con cái, Khi thấy mai móc nở vàng mặt mũi nương, Năm trước con cái hứa hẹn đầu xuân tiếp tục về, Nay én cất cánh ăm ắp trước ngỏ nhưng mà tin tưởng con cái vẫn xa xôi ngàn xa xôi...

Ôi ghi nhớ xuân nào là thuở trời yên lặng vui mừng, Nghe pháo giao phó quá rộn rã điểm điểm, Bên cái giành nghèo đói, ngồi xung quanh phòng bếp hồng, Trông bánh chưng đợi trời sáng sủa, Ðỏ hây hây những song má phấn...

[ĐK: ] Nếu con cái ko về vững chắc u buồn lắm, Mái giành nghèo đói ko người sữa thanh lịch, Khu vườn thiếu hụt hoa vàng mừng xuân, Ðàn con trẻ thơ ngây mong chờ anh trai, Sẽ đem về mang lại lặn áo mới mẻ, Ba mùa xuân cút phô bày bản giềng...

Con biết ko về u đợi em nhìn, Nhưng nếu như con cái về đồng chí thương khao khát, Bao đứa trai nằm trong kính chào xuân mặt trận, Không lẻ riêng biệt bản thân êm êm ấm?, Mẹ ơi, con cái xuân này vắng vẻ mái ấm...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Nếu con cái ko về vững chắc u buồn lắm, Mái giành nghèo đói ko người sữa thanh lịch, Khu vườn thiếu hụt hoa vàng mừng xuân, Ðàn con trẻ thơ ngây mong chờ anh trai, Sẽ đem về mang lại lặn áo mới mẻ, Ba mùa xuân cút phô bày bản giềng...

Con biết ko về u đợi em nhìn, Nhưng nếu như con cái về đồng chí thương khao khát, Bao đứa trai nằm trong kính chào xuân mặt trận, Không lẻ riêng biệt bản thân êm êm ấm?, Mẹ ơi, con cái xuân này vắng vẻ mái ấm...

Xem thêm: 365days

Bao đứa trai nằm trong kính chào xuân mặt trận, Không lẻ riêng biệt bản thân êm êm ấm?, Mẹ ơi, con cái xuân này vắng vẻ mái ấm... Bao đứa trai nằm trong kính chào xuân mặt trận, Không lẻ riêng biệt bản thân êm êm ấm?, Mẹ thương con cái.. nài đợi.. ngày.. mai......

== HẾT BÀI ==

Con biết giờ đây u đợi tin tưởng con cái,  
Khi thấy mai móc nở vàng mặt mũi nương, 
Năm trước con cái hứa hẹn đầu xuân tiếp tục về, 
Nay én cất cánh ăm ắp trước ngỏ nhưng mà tin tưởng con cái vẫn xa xôi ngàn xa xôi... 

Ôi ghi nhớ xuân nào là thuở trời yên lặng vui mừng,
Nghe pháo giao phó quá rộn rã điểm điểm, 
Bên cái giành nghèo đói, ngồi xung quanh phòng bếp hồng,  
Trông bánh chưng đợi trời sáng sủa,  
Ðỏ hây hây những song má phấn... 

[ĐK: ] 
Nếu con cái ko về vững chắc u buồn lắm,  
Mái giành nghèo đói ko người sữa thanh lịch, 
Khu vườn thiếu hụt hoa vàng mừng xuân, 
Ðàn con trẻ thơ ngây mong chờ anh trai, 
Sẽ mang về mang lại lặn áo mới mẻ, 
Ba mùa xuân cút phô bày bản giềng... 

Con biết ko về u đợi em nhìn, 
Nhưng nếu như con cái về đồng chí thương khao khát,  
Bao đứa trai nằm trong kính chào xuân mặt trận,  
Không lẻ riêng biệt bản thân êm êm ấm?, 
Mẹ ơi, con cái xuân này vắng vẻ mái ấm...

Xem thêm: thiếu niên bạch mã túy xuân phong